XVIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

W BIAŁYMSTOKU 10.11.2018

Opłaty startowe

  • 39 zł – do dnia 30 września
  • 49 zł – do dnia 7 listopada
  • 69 zł – w biurze zawodów w dniach 9 i 10 listopada w przypadku dostępności miejsc (płatność tylko gotówką)

Osoby urodzone w 1948 roku bądź wcześniej są zwolnione z opłaty startowej.

W związku z ogłoszoną przed rokiem decyzją o przeniesieniu środków finansowych z nagród dla elity na rzecz ufundowania pakietów startowych dla najszybszych lokalnych biegaczy, następujące osoby, które wzięły udział w naszym ostatnim biegu i zajęły czołowe lokaty, a są przy tym Białostoczanami mają zagwarantowany bezpłatny udział:

10 km – pierwsza dziesiątka Białostoczan

1. Leończuk Andrzej
2. Andrzejuk Bogusław
3. Sobutka Tomasz
4. Trojan Dawid
5. Szałyński Łukasz
6. Supiński Adam
7. Tyszka Tomasz
8. Andrejczuk Józef
9. Sielezniew Marcin
10. Bibułowicz Paweł

10 km – pierwsza dziesiątka Białostoczanek
1. Gosk Anna
2. Kropiewnicka Julita
3. Jelska Elżbieta
4. Grochowska Joanna
5. Oksztul Agnieszka
6. Kaczko Magdalena
7. Karpacz Katarzyna
8. Walesiuk Monika
9. Kułak Aneta
10. Sokół Magdalena

5 km – pierwsza piątka Białostoczan
1. Mosiej Ramzes
2. Kołosowski Kamil
3. Zajkowski Paweł
4. Papiernik Maciej
5. Jelski Dariusz

5 km – pierwsza piątka Białostoczanek
1. Skrzypko Barbara
2. Dmuchowska Sylwia
3. Cichocka Anita
4. Cieśluk Joanna
5. Targońska-Kołodko Sylwia