XVIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

W BIAŁYMSTOKU 10.11.2018

Opłaty startowe

Wysokość opłaty startowej  we wszystkich biegach dziecięcych młodzieżowych wynosi:

  • 15 zł