XVII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

W BIAŁYMSTOKU 11.11.2017

Biuro zawodów

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie czynne w następujących porach:

  • 10 listopada (piątek) w godzinach: 17:00 – 21:00
  • 11 listopada (piątek) w godzinach: 8:00 – 11:00

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku, mieszczącego się na ul. Słonecznej 1. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Wszyscy uczestnicy biegów młodzieżowych zobowiązani są przedstawić oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.