XVIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

W BIAŁYMSTOKU 10.11.2018

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie czynne w następujących porach:

  • 10 listopada (piątek) w godzinach: 17:00 – 21:00
  • 11 listopada (piątek) w godzinach: 8:00 – 11:00

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku, mieszczącego się na ul. Słonecznej 1. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

oraz przedstawienia kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu