XVIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

W BIAŁYMSTOKU 10.11.2018

W Biegu Głównym na dystansie 10 km będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa.

Prosimy sprawdzić, czy nie zapomnieliście dołączyć w szeregi reprezentowanej drużyny.

http://online.datasport.pl/zapi…/portal/listy/druzynowa.php…

• Organizator zapewnia pamiątkowe puchary dla trzech najlepszych drużyn.
• Warunkiem klasyfikowania jest minimum sześcioosobowy skład drużyny, zawierający w tym minimum jedną kobietę. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
• Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużyną. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole nazwę klubu.
• Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów sześciu najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum jednej kobiety, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny podczas rejestracji.
• O zwycięstwie decyduje najniższa łączna suma czasów członków drużyny.