XVIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

W BIAŁYMSTOKU 10.11.2018

W tym roku, w ramach Biegu Głównego odbędzie się pierwszy inauguracyjny – PODLASKI BIEG TERYTORIALSA. Organizatorem Biegu jest 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku.

 

Bieg jest kolejnym przedsięwzięciem integrującym społeczeństwo lokalne, organizacje pozarządowe, wojsko i służby mundurowe. Dowódca Brygady płk Sławomir Kocanowski ufundował puchary dla trzech najlepszych kobiet i trzech najlepszych mężczyzn klasyfikacji służb mundurowych na dystansie 10 km.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. generała brygady Władysława Liniarskiego ps. Mścisław wchodzi w skład nowego, piątego Rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Służbę w Brygadzie pełnią zarówno żołnierze zawodowi, jak i ochotnicy – Terytorialsi z województwa podlaskiego.

To właśnie ochotnicy są główną siłą Brygady. Terytorialsi pochodzą z wielu środowisk i wnoszą bogate doświadczenia. W naszych szeregach są zarówno osoby pracujące (m.in. lekarze, nauczyciele, ratownicy medyczni, kierowcy) jak i studenci oraz uczniowie. Ponad 30% ochotników stanowią osoby do 25 roku życia. Średnia wieku statystycznego Terytorialsa to 31 lat, a 9% wszystkich ochotników to kobiety. Ponad 1/3 ochotników legitymuje się wykształceniem wyższym, połowa średnim, a 14% deklaruje, że studiuje. Powyżej 40% Terytorialsów posiada wykształcenie techniczne.

Aby dołączyć do 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej należy mieć polskie obywatelstwo, ukończone 18 lat oraz pozytywnie przejść badania lekarskie i psychologiczne. Wnioski o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej przyjmują Wojskowe Komendy Uzupełnień.

Każdy ochotnik bez przeszkolenia wojskowego przechodzi 16-dniowe szkolenie podstawowe (tzw. „szesnastkę”). Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy czy też topografii. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią.

Żołnierze rezerwy przechodzą krótsze, bo 8-dniowe, szkolenie wyrównawcze.
W ciągu trzech lat od wstąpienia do służby żołnierze TSW będą szkolić się min. 124 dni po 12 godzin dziennie, a dotyczy to tylko tzw. funkcji prostych. Doskonalenie specjalistów obejmie dodatkowe dni szkoleniowe.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie konfliktu WOT będą wspierać wojska operacyjne.

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęło się z początkiem 2017 roku. Do chwili obecnej utworzone zostało Dowództwo WOT oraz trzy brygady w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim, w tych jednostkach trwa już szkolenie żołnierzy. Formowane są też kolejne trzy brygady jedna na Warmii i Mazurach oraz dwie na Mazowszu (w tych jednostkach obecnie trwa proces obsadzania stanowisk kadrą zawodową), pierwsze szkolenia ochotników zaplanowane są w tych jednostkach na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku.

W szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę już ponad 6,5 tys. żołnierzy, w tym blisko 5,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i ponad tysiąc żołnierzy zawodowych.